Uitnodiging

                                                                                                                                                                                                                                    

         

              

Stallentocht in de Zuid-Westhoek

Het Dagelijks Bestuur van Friesland heeft dit jaar de stallentocht georganiseerd in de Zuid-Westhoek van Frielsand

Er hadden zicht 22 personen op geven inclusief NoordHollandse leden en twee kinderen. Deze dag begon in Sondel bij de museumboerderij van de Fam. Eppinga. Tijdens het eerste kopje koffie met oranjekoek vertelde Willem Eppinga een prachtig verhaal hoe het vroeger ging met de boerderij met 15 koeien. Na het tweede kopje koffie werden alle oude landbouw werktuigen bekeken: melkmachine, mestwagens, hooiwagens enz en het volledige materiaal voor de melkcontrole (centrifuge)

In de bijstal lag al het handgereedschap o.a   een beugel voor de stand en gewichten voor de horens van de stieren, die omhoog groeiden. Een van de kinderen wilde het haar laten knippen met de koeienschaar, maar uiteindelijk leek het hem niet goed toe

Na het bezoek van de museumboerderij gingen we naar de Fam. Dooitje en Klazien Schram te Wijckel. Daar hebben we eerst de mooie geiten van Dooitje bekeken o.a Iemkje uut de Heaberch met 93 punten.

Dooitje vertelde wat zijn geiten aan krachtvoer kregen, waaronder bietenpulp .

Tevens werd de fraaie stal voor de schapen en geiten bekeken.

Klazien had een geweldige groentesoep gemaakt met lekkere broodjes.

Een aantal stallentocht gangers hebben zelfs nog handel met Klazien gedaan.

Het eindpunt van deze dag was het bezoek van de geiten van de Fam.

Coos en Corry Mandemaker in de Wyldemerk. Bij de ingang van de Wyldemerk stonden drie fraaie meer jarige bokken. Zelfs één meerjarige bok heeft Coos verkocht.

Op het terrein was een grootte koppel Landgeiten, die er zeer fraai uit zagen. De geiten hebben daar een grote diversiteit aan voedsel. O.l.v Coos hebben we een wandeling gemaakt door de Wyldemerk. Verbazend was dat er katten rondliepen, die daar achter zijn gelaten.

Eén van de jonge katten was zo mak, dat Mv. de Jong uit Workum het jonge katje heeft meegenomen.

Corrie had na de wandeling voor elk wat wils een geweldige aanbod van drinken en chips enz.

Klazien en Corrie kregen uit handen van Wytske een fraaie handdoek met een geborduurde geit erop voor hun onzet.

Een ieder kan terug zien op een zeer geslaagde dag en fantastisch weer.

Vooral de beide kleinzonen van Joris hebben genoten van de kippen en jonge kikkers in de poelen.

                                             .

 a1

a2 

 a3

Lees meer: Uitnodiging