Uitnodiging

Levend Erfgoed Fair 27 oktober 2018 te Harich

Een unieke dag voor jong en oud: kom en ontmoet, ons Fries levend erfgoed!

De Fries-Roodbonte koe, de Nederlandse Landgeit (de koe van de armen) en de Sint Jans rogge en diverse andere gewassen verbouwd op de Friese gronden.  Fryslân is heel rijk in het aantal (boerderij)dieren, maar ook in granen, bonen, appels en noten die hun oorsprong vinden in de provincie. Sommige van deze rassen kennen een eeuwenoude geschiedenis, maar zijn hedendaags erg zeldzaam geworden. Je ziet ze bijna nooit. Daarom is 27 oktober een bijzondere dag, want op dit evenement kan iedereen kennis maken met het échte oer-Friese levend erfgoed tijdens het Levend Erfgoed Fair in manege Gaasterland te Harich.

Dieren en gewassen uit de Friese cultuurhistorie zijn steeds meer en meer op de achtergrond geraakt. Van ’t Frysk Molkskiep, dat stamt uit de 12e eeuw, waren er in het jaar 2000 bijvoorbeeld maar 2000 dieren en het Fries Roodbonte telden in 2017 nog maar 485 vrouwelijke fokdieren. Zonde om dit levend erfgoed in de vergetelheid te doen raken. Daarom kan iedereen tijdens de Levend Erfgoed Fair kennis maken met deze bijzondere rassen en gewassen.

Allereerste Levend Erfgoed Fair

Op deze dag maken de ras- en fokverenigingen en telers/vertegenwoordigers van Friese rassen zich sterk voor het Friese levend erfgoed. Zij willen niet dat ons levend erfgoed verdwijnt uit het Friese landschap. Daarom willen zij de bezoekers inspireren, kennis laten maken en weer verliefd laten worden op deze prachtige dierrassen en gewassen. Samen met Landschapsbeheer Friesland, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het Werkverband Friese Rassen verzorgen zij dit jaar de allereerste Levend Erfgoed Fair tijdens de Gaasterlandse Natuurweken.

Waar en wanneer

Op 27 oktober kan iedereen al die oorspronkelijke Friese rassen en gewassen bewonderen op manege Gaasterland in Harich. Daar kunt u de dieren ontmoeten en oude, vergeten gewassen (her)ontdekken.

Op de manege staan diverse rassen en gewassen tentoongesteld. Er worden diverse shows, demonstraties, wedstrijden, proeverijen en kinderactiviteiten georganiseerd. Op deze dag laten de Friese rassen en gewassen zien wat ze waard zijn!

Zaterdag 27 oktober a.s. is de dag van het levend erfgoed in de manege Gaasterland; Wyldemerkwei 1, 8571GC Harich.

De Fair is van 10 uur tot 16.00 uur. De toegang en het parkeren is gratis

 

 

foto DNL 1 

                                      Diversiteit binnen de Landgeit

Om de diversiteit   binnen de Nederlandse Landgeit te stimuleren heeft de SZH voor 2018 een penning beschikbaar gesteld. Dat zijn kenmerken die nog zelden worden gezien zoals: korharige geiten, ramshorens, sabelhorens, de aftekening met stippenpatroon, geheel witte dieren.

Tijdens de keuring in Harkema heeft Geert Boink - voorzitter van de SZH - de penning uit gereikt aan Pyt de Boer uit Boazum. Pyt heeft een mooie geit met stippen patroon op de linkerflank

Pyt                                                                                              penning SZH 1                        

                                                                     

        

Uitslag

Geitlammeren

1ste Sytske ut Luzegea, Tj. Tilstra, Eernewoude

2de Simkje fan Topweer, P. de Jong, Opende

3de Sylvia fan it Hege Sân, S. Roosma, Giekerk

Boklammeren

1ste Sake fan Topweer, P. de Jong, Opende

2de Symen fan e Houtwal, A. Bergsma, Steggerda

3de Sibbele Wâldblom, K. Bouma, Kootstertille

1½ jarige geiten

1ste Roaske ut Luzegea, 93 pnt, Tj. Tilstra, Eernewoude

         Tevens Dagkampioen van de Geiten

2de Rixt fan Topweer, 91 pnt, P. de Jong Opende

3de Rimke fan e Minkepleats, 90 pnt, K. Mandemaker, Balk

1½ jarige Bokken

1ste Ruwert fan Topweer, 88 pnt, P. de Jong Opende

2de Robert van t Steegert, 84 pnt. P. Enserrink, Hellendoorn

3de Paulus fan Aardewyn, 84 pnt. P.A. de Boer, Bozum

Meerjarige geiten

1ste Oedske fan e Mieden, 89 pnt, K. Haanstra, Wartena

2de Petra fan Dekema, 84 pnt, E. Veenstra, Raard

3de Libelle vd. Sinnichheid 84 pnt. K. Bouma, Kootstertille

Meerjarige bokken

1ste Mick van t Vlekkeseveld, 86 pnt, Y. Tjeerdsma, Eernewoude

2de Monty vd Minkepleats, 86 pnt, K. Mandemaker, Balk

Veteranen bokken

1ste Leffert fan Topweer, P. de Jong, Opende

     Tevens Dagkampioen bokken

Veteranen geiten

1ste Ilse van de Minkepleats, 90 pnt, K. Mandemaker Balk